發表著作

 1. Yan, Wang Ji., Chronopoulos, Dimitrios., Yuen, Ka Veng., Zhu, Yi Chen, “Structural anomaly detection based on probabilistic distance measures of transmissibility function and statistical threshold selection scheme”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 162, 2022.
 2. Li, Xiling., Hao, Tianwei., Tang, Yuxin., Chen, Guanghao, “A “Seawater-in-Sludge” approach for capacitive biochar production via the alkaline and alkaline earth metals activation”, Frontiers of Environmental Science and Engineering, Vol. 15, Issue 1, 2021.
 3. Lin, Xue Mei, Yam, Michael C.H., Chung, Kwok Fai., Lam, Angus C.C., “A study of net-section resistance of high strength steel bolted connections”, Thin-Walled Structures, Vol. 159, 2021.
 4. Shi, Huabin., Dong, Ping., Yu, Xiping., Zhou, Yan, “A theoretical formulation of dilatation/contraction for continuum modelling of granular flows”, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 916, 2021.
 5. Liu, Zhiqiang., Gan, Jianping., Wu, Hui., Hu, Jianyu., Cai, Zhongya., Deng, Yongfei, “Advances on Coastal and Estuarine Circulations Around the Changjiang Estuary in the Recent Decades (2000–2020)”, Frontiers in Marine Science, Vol. 8, 2021.
 6. Zhang, Wenxiang., Liang, Wenzhong., Zhang, Zhien., Hao, Tianwei, “Aerobic granular sludge (AGS) scouring to mitigate membrane fouling: Performance, hydrodynamic mechanism and contribution quantification model”, Water Research, Vol. 188, 2021.
 7. He, Kang., Shi, Huabin., Yu, Xiping, “An experimental study on aquatic collapses of bidisperse granular deposits”, Physics of Fluids, Vol. 33, Issue 10, 2021.
 8. Wang, A. Qiang., Hu, Ya Yuan., Zhou, Wan Huan., Liu, Xing Wang, “Analysis of one-dimensional nonlinear consolidation of a saturated lumpy porous clay layer”, Computers and Geotechnics, Vol. 140, 2021.
 9. Sun, Qian., Yan, Wang Ji., Ren, Wei Xin, “Analytical investigation into error propagation of power spectral density transmissibility (PSDT) based on coherence function”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 514, 2021.
 10. Wang, Junfeng., Ye, Jianhuai., Zhang, Qi., Zhao, Jian., Wu, Yangzhou., Li, Jingyi., Liu, Dantong., Li, Weijun., Zhang, Yange., Wu, Cheng., Xie, Conghui., Qin, Yiming., Lei, Yali., Huang, Xiangpeng., Guo, Jianping., Liu, Pengfei., Fu, Pingqing., Li, Yongjie., Lee, Hyun Chul., Choi, Hyoungwoo., Zhang, Jie., Liao, Hong., Chen, Mindong., Sun, Yele., Ge, Xinlei., Martin, Scot T.., Jacob, Daniel J., “Aqueous production of secondary organic aerosol from fossil-fuel emissions in winter Beijing haze”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118, Issue 8, 2021.
 11. Zhou, Yuanyuan., Qin, Nianxiu., Tang, Qiuhong., Shi, Huabin., Gao, Liang, “Assimilation of multi-source precipitation data over southeast china using a nonparametric framework”, Remote Sensing, Vol. 13, Issue 6, 2021.
 12. Zhou, Yuanyuan., Qin, Nianxiu., Tang, Qiuhong., Shi, Huabin., Gao, Liang, “Assimilation of multi-source precipitation data over southeast china using a nonparametric framework”, Remote Sensing, Vol. 13, Issue 6, 2021.
 13. Zeng, Qian., Wang, Yu., Zan, Feixiang., Khanal, Samir Kumar., Hao, Tianwei, “Biogenic sulfide for azo dye decolorization from textile dyeing wastewater”, Chemosphere, Vol. 283, 2021.
 14. Cheng, Yujun., Dong, Haoran., Hao, Tianwei, “CaCO3 coated nanoscale zero-valent iron (nZVI) for the removal of chromium(VI) in aqueous solution”, Separation and Purification Technology, Vol. 257, 2021.
 15. Wang, Han Lin., Zhou, Wan Huan., Yin, Zhen Yu., Jie, Xi Xi, “Closure to “effect of Grain Size Distribution of Sandy Soil on Shearing Behaviors at Soil-Structure Interface” by Han-Lin Wang, Wan-Huan Zhou, Zhen-Yu Yin, and Xi-Xi Jie”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 33, Issue 3, 2021.
 16. Liao, Jin Jing., Yang, Kristin Y.., Zeng, Jun Jie., Quach, Wai Meng., Ye, Yu Yi., Zhang, Lihai, “Compressive behavior of FRP-confined ultra-high performance concrete (UHPC) in circular columns”, Engineering Structures, Vol. 249, 2021.
 17. Zhang, Yang., Yuen, Ka Veng, “Crack detection using fusion features-based broad learning system and image processing”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 36, Issue 12, 1568-1584, 2021.
 18. Cao,jinlong., Kou,kunpang., Lam,chichiu, “Crack propagation analysis of 3D printed functionally graded titanium alloy components”, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol. 111, 2021.
 19. Cao,jinlong., Kou,kunpang., Lam,chichiu, “Crack propagation analysis of 3D printed functionally graded titanium alloy components”, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol. 111, 2021.
 20. Cai, Zhongya., Gan, Jianping, “Dynamics of the layered circulation inferred from kinetic energy pathway in the south China sea”, Journal of Physical Oceanography, Vol. 51, Issue 5, 1671-1685, 2021.
 21. Ka-veng Yuen., Lishu Xu, “Efficiency enhancement of electromagnetic energy harvesters for high-rise buildings”, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 28, Issue 6, 2021.
 22. Wang, Yalin., Huang, Dan Dan., Huang, Wanyi., Liu, Ben., Chen, Qi., Huang, Rujin., Gen, Masao., Mabato, Beatrix Rosette Go., Chan, Chak K.., Li, Xue., Hao, Tianwei., Tan, Yunkai., Hoi, Ka In., Mok, Kai Meng., Li, Yong Jie, “Enhanced Nitrite Production from the Aqueous Photolysis of Nitrate in the Presence of Vanillic Acid and Implications for the Roles of Light-Absorbing Organics”, Environmental Science and Technology, Vol. 55, Issue 23, 15694-15704, 2021.
 23. Wang, Yalin., Huang, Dan Dan., Huang, Wanyi., Liu, Ben., Chen, Qi., Huang, Rujin., Gen, Masao., Mabato, Beatrix Rosette Go., Chan, Chak K.., Li, Xue., Hao, Tianwei., Tan, Yunkai., Hoi, Ka In., Mok, Kai Meng., Li, Yong Jie, “Enhanced Nitrite Production from the Aqueous Photolysis of Nitrate in the Presence of Vanillic Acid and Implications for the Roles of Light-Absorbing Organics”, Environmental Science and Technology, Vol. 55, Issue 23, 15694-15704, 2021.
 24. He, Haozheng., Li, Yiyang., Shen, Rui., Shim, Hojae., Zeng, Yanhong., Zhao, Siyan., Lu, Qihong., Mai, Bixian., Wang, Shanquan, “Environmental occurrence and remediation of emerging organohalides: A review”, Environmental Pollution, Vol. 290, 2021.
 25. Deng,yu., Li,zhenzhen., Zhang,hexin., Corigliano,alberto., Lam,angus C.c.., Hansapinyo,chayanon., Yan,zhitao, “Experimental and analytical investigation on flexural behaviour of RC beams strengthened with NSM CFRP prestressed concrete prisms”, Composite Structures, Vol. 257, 2021.
 26. Hao, Teng Teng., Wang, Chang Jian., Yan, Wang Ji., Ren, Wei Xin., Yuen, Ka Veng, “Experimental investigation on the dynamic responses of vented hydrogen explosion in a 40-foot container”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 46, Issue 36, 19229-19243, 2021.
 27. Xiong, Li., Guo, Yongxing., Zhou, Wanhuan., Chen, Min., Zhou, Xinglin, “Fiber Bragg Grating-Based Three-Axis Vibration Sensor”, IEEE Sensors Journal, Vol. 21, Issue 22, 25749-25757, 2021.
 28. Liang, Yue., Wu, Cheng., Jiang, Shutong., Li, Yong Jie., Wu, Dui., Li, Mei., Cheng, Peng., Yang, Wenda., Cheng, Chunlei., Li, Lei., Deng, Tao., Sun, Jia Yin., He, Guowen., Liu, Ben., Yao, Teng., Wu, Manman., Zhou, Zhen, “Field comparison of electrochemical gas sensor data correction algorithms for ambient air measurements”, Sensors and Actuators, B: Chemical, Vol. 327, 2021.
 29. Quan, Qi., Liu, Zhiqiang., Sun, Shantong., Cai, Zhongya., Yang, Yang., Jin, Guangzhen., Li, Zhibing., Liang, X. San, “Influence of the Kuroshio Intrusion on Deep Flow Intraseasonal Variability in the Northern South China Sea”, Journal of Geophysical Research: Oceans, Vol. 126, Issue 7, 2021.
 30. Lam, Chi Chiu., Gu, Jiaming., Zhang, Yufei., Li, Guanhua., Cai, Jingming, “Local web buckling of CFRP reinforced single-coped beam with slender web”, Engineering Structures, Vol. 247, 2021.
 31. Yuan, Wei., Huang, Ru Jin., Yang, Lu., Wang, Ting., Duan, Jing., Guo, Jie., Ni, Haiyan., Chen, Yang., Chen, Qi., Li, Yongjie., Dusek, Ulrike., O’dowd, Colin., Hoffmann, Thorsten, “Measurement report: PM2.5-bound nitrated aromatic compounds in Xi’an, Northwest China – Seasonal variations and contributions to optical properties of brown carbon”, Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 21, Issue 5, 3685-3697, 2021.
 32. Li, Junhui., Jia, Chongjian., Lu, Qihong., Hungate, Bruce A.., Dijkstra, Paul., Wang, Shanquan., Wu, Cuiyu., Chen, Shaohua., Li, Deqiang., Shim, Hojae, “Mechanistic insights into the success of xenobiotic degraders resolved from metagenomes of microbial enrichment cultures”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 418, 2021.
 33. Cheng, Zhi Liang., Yang, Shuaidong., Zhao, Lin Shuang., Tian, Chen., Zhou, Wan Huan, “Multivariate modeling of soil suction response to various rainfall by multi-gene genetic programing”, Acta Geotechnica, Vol. 16, Issue 11, 3601-3616, 2021.
 34. González-fialkowski, Joseph M.., Wang, Le., Li, Yongjie., Xu, Xiaoji G., “Nano-Chemical and Mechanical Mapping of Fine and Ultrafine Indoor Aerosols with Peak Force Infrared Microscopy”, Analytical Chemistry, Vol. 93, Issue 50, 16845-16852, 2021.
 35. Meng-yun Zhao., Wang-ji Yan., Ka-veng Yuen., Michael Beer, “Non-probabilistic uncertainty quantification for dynamic characterization functions using complex ratio interval arithmetic operation of multidimensional parallelepiped model”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 156, 2021.
 36. Meng-yun Zhao., Wang-ji Yan., Ka-veng Yuen., Michael Beer, “Non-probabilistic uncertainty quantification for dynamic characterization functions using complex ratio interval arithmetic operation of multidimensional parallelepiped model”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 156, 2021.
 37. Qin, Nian Xiu., Wang, Jun Neng., Gao, Liang., Hong, Yang., Huang, Jia Li., Lu, Qin Qin, “Observed trends of different rainfall intensities and the associated spatiotemporal variations during 1958–2016 in Guangxi, China”, International Journal of Climatology, Vol. 41, Issue S1, E2880-E2895, 2021.
 38. Guo, Gang., Hao, Tianwei, “Optimizing granulation of a sulfide-based autotrophic denitrification (SOAD) sludge: Reactor configuration and mixing mode”, Science of the Total Environment, Vol. 750, 2021.
 39. Wang, Yuyin., Chen, Qiwei., Lin, Yuxin., Su, Kuizu., Hao, Tianwei., Liu, Li., Sheng, Guoping, “Performance enhancement of a submerged forward osmotic membrane bioreactor by aerobic granules”, Separation and Purification Technology, Vol. 254, 2021.
 40. Gao, Liang., Zhang, Limin., Fei, Kai, “Preliminary Study on Multi-Hazards Modelling in an Urban Environment under Extreme Storms”, Geotechnical Special Publication, Vol. 2021-November, Issue GSP 329, 51-57, 2021.
 41. Liu, Zhiqiang., Gan, Jianping., Hu, Jianyu., Wu, Hui., Cai, Zhongya., Deng, Yongfei, “Progress of Studies on Circulation Dynamics in the East China Sea: The Kuroshio Exchanges With the Shelf Currents”, Frontiers in Marine Science, Vol. 8, 2021.
 42. Liu, Zhiqiang., Gan, Jianping., Hu, Jianyu., Wu, Hui., Cai, Zhongya., Deng, Yongfei, “Progress on circulation dynamics in the East China Sea and southern Yellow Sea: Origination, pathways, and destinations of shelf currents”, Progress in Oceanography, Vol. 193, 2021.
 43. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen., Stephen Roberts., Mark A. Girolami, “Propagative broad learning for nonparametric modeling of ambient effects on structural health indicators”, Structural Health Monitoring, Vol. 20, Issue 4, 1409-1427, 2021.
 44. Wu, Shengshen., Lok, Thomas., Xu, Youwei., Wang, Weigang., Wu, Bisheng, “Rate-dependent behavior of a saturated reconstituted clay under different over-consolidation ratios and sample variance”, Acta Geotechnica, Vol. 16, Issue 11, 3425-3438, 2021.
 45. Luo, Chongxin., Lin, Lei., Shi, Jie., Liu, Zhe., Cai, Zhongya., Guo, Xinyu., Gao, Huiwang, “Seasonal variations in the water residence time in the Bohai Sea using 3D hydrodynamic model study and the adjoint method”, Ocean Dynamics, Vol. 71, Issue 2, 157-173, 2021.
 46. Hu, Dini., Giesy, John P.., Guo, Min., Ung, Wai Kin., Kong, Yijun., Mok, Kai Meng., Lee, Simon Ming Yuen, “Temporal patterns of bacterial and viral communities during algae blooms of a reservoir in Macau”, Toxins, Vol. 13, Issue 12, 2021.
 47. Qin, N. X.., Wang, J. N.., Hong, Y.., Lu, Q. Q.., Huang, J. L.., Liu, M. H.., Gao, L., “The drought variability based on continuous days without available precipitation in guizhou province, southwest china”, Water (Switzerland), Vol. 13, Issue 5, 1-20, 2021.
 48. Lam, Chi Chiu., Cai, Jingming., Gu, Jiaming., Zhang, Yufei, “The influence of rounded corners on the performance of single-coped beam with slender web”, Structures, Vol. 34, 4297-4307, 2021.
 49. Quan, Qi., Cai, Zhongya., Jin, Guangzhen., Liu, Zhiqiang, “Topographic rossby waves in the Abyssal south China sea”, Journal of Physical Oceanography, Vol. 51, Issue 6, 1795-1812, 2021.
 50. Gao, L.., Zhang, L. M.., Chen, H. X.., Fei, K.., Hong, Y., “Topography and geology effects on travel distances of natural terrain landslides: Evidence from a large multi-temporal landslide inventory in Hong Kong”, Engineering Geology, Vol. 292, 2021.
 51. Chen, Zhi Wei., Liu, Kui Ming., Yan, Wang Ji., Zhang, Jian Lin., Ren, Wei Xin, “Two-stage automated operational modal analysis based on power spectrum density transmissibility and support-vector machines”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 21, Issue 5, 2021.
 52. Li, Yaowei., Liu, Ben., Ye, Jianhuai., Jia, Tianjiao., Khuzestani, Reza Bashiri., Sun, Jia Yin., Cheng, Xi., Zheng, Yan., Li, Xin., Wu, Cheng., Xin, Jinyuan., Wu, Zhihong., Tomoto, Matheus Akira., Mckinney, Karena A.., Martin, Scot T.., Li, Yong Jie., Chen, Qi, “Unmanned Aerial Vehicle Measurements of Volatile Organic Compounds over a Subtropical Forest in China and Implications for Emission Heterogeneity”, ACS Earth and Space Chemistry, Vol. 5, Issue 2, 247-256, 2021.
 53. Wang-ji Yan., Shi-ze Cao., Wei-xin Ren., Ka-veng Yuen., Dan Li., Lambros Katafygiotis, “Vectorization and distributed parallelization of Bayesian model updating based on a multivariate complex-valued probabilistic model of frequency response functions”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 156, 2021.
 54. Wang-ji Yan., Shi-ze Cao., Wei-xin Ren., Ka-veng Yuen., Dan Li., Lambros Katafygiotis, “Vectorization and distributed parallelization of Bayesian model updating based on a multivariate complex-valued probabilistic model of frequency response functions”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 156, 2021.
 55. Wu, Cheng., Liu, Ben., Wu, Dui., Yang, Honglong., Mao, Xia., Tan, Jian., Liang, Yue., Sun, Jia Yin., Xia, Rui., Sun, Jiaren., He, Guowen., Li, Mei., Deng, Tao., Zhou, Zhen., Li, Yong Jie, “Vertical profiling of black carbon and ozone using a multicopter unmanned aerial vehicle (UAV) in urban Shenzhen of South China”, Science of the Total Environment, Vol. 801, 2021.
 56. Wang,kun., Er,guo Kang., Zhu,zhihui, “3D nonlinear dynamic analysis of cable-moored offshore structures”, Ocean Engineering, Vol. 213, 2020.
 57. Wang-ji Yan., Dimitrios Chronopoulos., Sergio Cantero-chinchilla., Ka-veng Yuen., Costas Papadimitriou, “A fast Bayesian inference scheme for identification of local structural properties of layered composites based on wave and finite element-assisted metamodeling strategy and ultrasound measurements”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 143, 2020.
 58. Wang-ji Yan., Dimitrios Chronopoulos., Sergio Cantero-chinchilla., Ka-veng Yuen., Costas Papadimitriou, “A fast Bayesian inference scheme for identification of local structural properties of layered composites based on wave and finite element-assisted metamodeling strategy and ultrasound measurements”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 143, 2020.
 59. Wang-ji Yan., Ka-veng Yuen, “A new probabilistic frequency-domain approach for influence line extraction from static transmissibility measurements under unknown moving loads”, Engineering Structures, Vol. 216, 2020.
 60. Wang-ji Yan., Ka-veng Yuen, “A new probabilistic frequency-domain approach for influence line extraction from static transmissibility measurements under unknown moving loads”, Engineering Structures, Vol. 216, 2020.
 61. Zan, Feixiang., Zeng, Qian., Chi, Kun., Hao, Tianwei., Ekama, George A., “A novel approach for rapidly measuring volatile fatty acids in anaerobic process”, Water Research, Vol. 182, 2020.
 62. Wang-ji Yan., Meng-yun Zhao., Michael Beer., Wei-xin Ren., Dimitrios Chronopoulos, “A unified scheme to solving arbitrary complex-valued ratio distribution with application to statistical inference for raw frequency response functions and transmissibility functions”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 145, 2020.
 63. Dan Li., Yang Wang., Wang Ji Yan., Wei Xin Ren, “Acoustic emission wave classification for rail crack monitoring based on synchrosqueezed wavelet transform and multi-branch convolutional neural network”, Structural Health Monitoring, Vol. 20, Issue 4, 1563-1582, 2020.
 64. Cheng, Hui., Li, Yemei., Guo, Guangze., Zhang, Tao., Qin, Yu., Hao, Tianwei., Li, Yu You, “Advanced methanogenic performance and fouling mechanism investigation of a high-solid anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) for the co-digestion of food waste and sewage sludge”, Water Research, Vol. 187, 2020.
 65. Yin Sun, Jia., Wu, Cheng., Wu, Dui., Cheng, Chunlei., Li, Mei., Li, Lei., Deng, Tao., Zhen Yu, Jian., Jie Li, Yong., Zhou, Qianni., Liang, Yue., Sun, Tianlin., Song, Lang., Cheng, Peng., Yang, Wenda., Pei, Chenglei., Chen, Yanning., Cen, Yanxiang., Nian, Huiqing., Zhou, Zhen, “Amplification of black carbon light absorption induced by atmospheric aging: Temporal variation at seasonal and diel scales in urban Guangzhou”, Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 20, Issue 4, 2445-2470, 2020.
 66. Pan Ding., Yayuan Hu., Wanhuan Zhou., Xingwang Liu., Riqing Xu, “An elastic–viscoplastic constitutive model incorporating shear dilation characteristic”, Arabian Journal of Geosciences, Vol. 13, Issue 19, 2020.
 67. Shen, Tingting., Tang, Yuanyuan., Li, Yong Jie., Liu, Yunsong., Hu, Hongwei, “An experimental study about the effects of phosphorus loading in river sediment on the transport of lead and cadmium at sediment-water interface”, Science of the Total Environment, Vol. 720, 2020.
 68. Wei-bin Chen., Wan-huan Zhou., Jaime Alberto Dos Santos, “Analysis of consistent soil–structure interface response in multi–directional shear tests by discrete element modeling”, Transportation Geotechnics, Vol. 24, 2020.
 69. Lizhong Jiang., Jian Yu., Wangbao Zhou., Wangji Yan., Zhipeng Lai., Yulin Feng, “Applicability analysis of high-speed railway system under the action of near-fault ground motion”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 139, 2020.
 70. Jiang,ruixin., Wu,huihuang., Yang,jianpeng., Jiang,haiyan., Du,min., Vai,mangi., Pun,siohang., Gao,yueming, “Automatic range adjustment of the fluorescence immunochromatographic assay based on image processing”, Sensors (Switzerland), Vol. 20, Issue 1, 2020.
 71. Ka-veng Yuen., Xiao-hui Yang, “Bayesian Rayleigh wave inversion with an unknown number of layers”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Vol. 19, Issue 4, 875-886, 2020.
 72. Zhu, Zhenzhou., Chen, Zhe., Luo, Xiao., Liang, Wenzhong., Li, Shuyi., He, Jingren., Zhang, Wenxiang., Hao, Tianwei., Yang, Zi, “Biomimetic dynamic membrane (BDM): Fabrication method and roles of carriers and laccase”, Chemosphere, Vol. 240, 2020.
 73. Jiang,binhui., Yam,michael C.h.., Ke,ke., Lam,angus C.c.., Zhao,qingyang, “Block shear failure of S275 and S690 steel angles with single-line bolted connections”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 170, 2020.
 74. Wang,xuan., Lam,chi Chiu., Iu,vai Pan, “Bond behaviour of steel-TRM composites for strengthening masonry elements: Experimental testing and numerical modelling”, Construction and Building Materials, Vol. 253, 2020.
 75. Wang,xuan., Lam,chi Chiu., Iu,vai Pan, “Bond behaviour of steel-TRM composites for strengthening masonry elements: Experimental testing and numerical modelling”, Construction and Building Materials, Vol. 253, 2020.
 76. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Broad Learning System for Nonparametric Modeling of Clay Parameters”, ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, Vol. 6, Issue 2, 2020.
 77. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Broad Learning System for Nonparametric Modeling of Clay Parameters”, ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, Vol. 6, Issue 2, 2020.
 78. Zheng, Yan., Cheng, Xi., Liao, Keren., Li, Yaowei., Jie Li, Yong., Huang, Ru Jin., Hu, Weiwei., Liu, Ying., Zhu, Tong., Chen, Shiyi., Zeng, Limin., Worsnop, Douglas R.., Chen, Qi, “Characterization of anthropogenic organic aerosols by TOF-ACSM with the new capture vaporizer”, Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 13, Issue 5, 2457-2472, 2020.
 79. Wang,xuan., Lam,chi Chiu., Iu,vai Pan, “Characterization of mechanical behaviour of grey clay brick masonry in China”, Construction and Building Materials, Vol. 262, 2020.
 80. Wang,xuan., Lam,chi Chiu., Iu,vai Pan, “Characterization of mechanical behaviour of grey clay brick masonry in China”, Construction and Building Materials, Vol. 262, 2020.
 81. Yuan, Wei., Huang, Ru Jin., Yang, Lu., Guo, Jie., Chen, Ziyi., Duan, Jing., Wang, Ting., Ni, Haiyan., Han, Yongming., Li, Yongjie., Chen, Qi., Chen, Yang., Hoffmann, Thorsten., O’dowd, Colin, “Characterization of the light-Absorbing properties, chromophore composition and sources of brown carbon aerosol in Xi’an, northwestern China”, Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 20, Issue 8, 5129-5144, 2020.
 82. Gu, Yifang., Huang, Ru Jin., Li, Yongjie., Duan, Jing., Chen, Qi., Hu, Weiwei., Zheng, Yan., Lin, Chunshui., Ni, Haiyan., Dai, Wenting., Cao, Junji., Liu, Quan., Chen, Yang., Chen, Chunying., Ovadnevaite, Jurgita., Ceburnis, Darius., O’dowd, Colin, “Chemical nature and sources of fine particles in urban Beijing: Seasonality and formation mechanisms”, Environment International, Vol. 140, 2020.
 83. Lin, Chunshui., Huang, Ru Jin., Xu, Wei., Duan, Jing., Zheng, Yan., Chen, Qi., Hu, Weiwei., Li, Yongjie., Ni, Haiyan., Wu, Yunfei., Zhang, Renjian., Cao, Junji., O’dowd, Colin, “Comprehensive Source Apportionment of Submicron Aerosol in Shijiazhuang, China: Secondary Aerosol Formation and Holiday Effects”, ACS Earth and Space Chemistry, Vol. 4, Issue 6, 947-957, 2020.
 84. Huang, Ru Jin., He, Yao., Duan, Jing., Li, Yongjie., Chen, Qi., Zheng, Yan., Chen, Yang., Hu, Weiwei., Lin, Chunshui., Ni, Haiyan., Dai, Wenting., Cao, Junji., Wu, Yunfei., Zhang, Renjian., Xu, Wei., Ovadnevaite, Jurgita., Ceburnis, Darius., Hoffmann, Thorsten., D. Odowd, Colin, “Contrasting sources and processes of particulate species in haze days with low and high relative humidity in wintertime Beijing”, Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 20, Issue 14, 9101-9114, 2020.
 85. Shen, Ping., Zhang, Limin., Wong, Ho Fai., Peng, Dalei., Zhou, Shengyang., Zhang, Shuai., Chen, Chen, “Debris flow enlargement from entrainment: A case study for comparison of three entrainment models”, Engineering Geology, Vol. 270, 2020.
 86. Shen, P.., Zhang, L. M.., Fan, R. L.., Zhu, H.., Zhang, S., “Declining geohazard activity with vegetation recovery during first ten years after the 2008 Wenchuan earthquake”, Geomorphology, Vol. 352, 2020.
 87. Yang,yuchun., Li,meng., Hu,zhong., Shim,hojae., Lin,jih Gaw., Li,xiao Yan., Gu,ji Dong, “Deep insights into the green nitrogen removal by anammox in four full-scale WWTPs treating landfill leachate based on 16S rRNA gene and transcripts by 16S rRNA high-throughput sequencing”, Journal of Cleaner Production, Vol. 276, 2020.
 88. Zeng, Qian., Hao, Tianwei., Yuan, Zhiguo., Chen, Guanghao, “Dewaterability enhancement and sulfide mitigation of CEPT sludge by electrochemical pretreatment”, Water Research, Vol. 176, 2020.
 89. Cai, Zhongya., Gan, Jianping, “Dynamics of the Cross-Layer Exchange for the Layered Circulation in the South China Sea”, Journal of Geophysical Research: Oceans, Vol. 125, Issue 8, 2020.
 90. Wang,xuan., Lam,chi Chiu., Sun,bo Chao., Noguchi,takafumi., Iu,vai Pan, “Effect of curing environment on the tensile behaviour of FRCM composites”, Construction and Building Materials, Vol. 238, 2020.
 91. Wang,xuan., Lam,chi Chiu., Sun,bo Chao., Noguchi,takafumi., Iu,vai Pan, “Effect of curing environment on the tensile behaviour of FRCM composites”, Construction and Building Materials, Vol. 238, 2020.
 92. Kasthuriarachchi, Nethmi Y.., Rivellini, Laura Hélèna., Chen, Xi., Li, Yong Jie., Lee, Alex K.y., “Effect of Relative Humidity on Secondary Brown Carbon Formation in Aqueous Droplets”, Environmental Science and Technology, Vol. 54, Issue 20, 13207-13216, 2020.
 93. Huang, Ru Jin., Duan, Jing., Li, Yongjie., Chen, Qi., Chen, Yang., Tang, Mingjin., Yang, Lu., Ni, Haiyan., Lin, Chunshui., Xu, Wei., Liu, Ying., Chen, Chunying., Yan, Zhen., Ovadnevaite, Jurgita., Ceburnis, Darius., Dusek, Uli., Cao, Junji., Hoffmann, Thorsten., O’dowd, Colin D., “Effects of NH3 and alkaline metals on the formation of particulate sulfate and nitrate in wintertime Beijing”, Science of the Total Environment, Vol. 717, 2020.
 94. Zhang, Ruifeng., Gen, Masao., Huang, Dandan., Li, Yongjie., Chan, Chak K., “Enhanced Sulfate Production by Nitrate Photolysis in the Presence of Halide Ions in Atmospheric Particles”, Environmental Science and Technology, Vol. 54, Issue 7, 3831-3839, 2020.
 95. Hassan Sarmadi., Alireza Entezami., Behzad Saeedi Razavi., Ka-veng Yuen, “Ensemble learning-based structural health monitoring by Mahalanobis distance metrics”, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 28, Issue 2, 2020.
 96. Cheng,zhi Liang., Zhou,wan Huan., Ding,zhi., Guo,yong Xing, “Estimation of spatiotemporal response of rooted soil using a machine learning approach 基于机器学习算法估算根系土体特性的时空响应”, Journal of Zhejiang University: Science A, Vol. 21, Issue 6, 462-477, 2020.
 97. Xiaoming Liu., Benliang Yang., Lin-shuang Zhao., Wan-huan Zhou, “Experimental Investigation of Water Flow through Vesicular Fractures in Volcanic Rock”, International Journal of Geomechanics, Vol. 20, Issue 10, 2020.
 98. Hao, Tianwei., Xiang, Pengyu, “Exploration of sulfate reducing sludge granulation with real domestic sulfate-laden wastewater”, Science of the Total Environment, Vol. 743, 2020.
 99. Hu,dini., Sun,chenghang., Jin,tao., Fan,guangyi., Mok,kai Meng., Li,kai., Lee,simon Ming Yuen, “Exploring the Potential of Antibiotic Production From Rare Actinobacteria by Whole-Genome Sequencing and Guided MS/MS Analysis”, Frontiers in Microbiology, Vol. 11, 2020.
 100. Ruan, Gedeng., Kan, Amy T.., Tomson, Mason B.., Zhang, Ping, “Facile one-pot synthesis of metal-phosphonate colloidal scale inhibitor: Synthesis and laboratory evaluation”, Fuel, Vol. 282, 2020.
 101. Wan-huan Zhou., Shu-yu He., Ankit Garg., Zhen-yu Yin, “Field monitoring of suction in the vicinity of an urban tree: exploring termite infestation and the shading effects of tree canopy”, Acta Geotechnica, Vol. 15, Issue 5, 1341-1361, 2020.
 102. Fernando,d.., Teng,j. G.., Quach,w. M.., De Waal,l., “Full-range stress-strain model for stainless steel alloys”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 173, 2020.
 103. Zhi-liang Cheng., Wan-huan Zhou., Ankit Garg, “Genetic programming model for estimating soil suction in shallow soil layers in the vicinity of a tree”, Engineering Geology, Vol. 268, 2020.
 104. Jin-quan Liu., Wei-zhong Chen., Ka-veng Yuen., Xiao-sheng Zhou, “Groundwater-mud control and safety thickness of curtain grouting for the Junchang Tunnel: A case study”, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 103, 2020.
 105. Jin-quan Liu., Ka-veng Yuen., Wei-zhong Chen., Xiao-sheng Zhou., Wei-wang, “Grouting for water and mud inrush control in weathered granite tunnel: A case study”, Engineering Geology, Vol. 279, 2020.
 106. Ke Huang., Ka-veng Yuen, “Hierarchical outlier detection approach for online distributed structural identification”, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 27, Issue 11, 2020.
 107. Yan, Jujie., Song, Hui., Dong, Yangping., Quach, Wai-meng., Yan, Ming, “High strength (~2000 MPa) or highly ductile (~11%) additively manufactured H13 by tempering at different conditions”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 773, 2020.
 108. Ke,ke., Yam,michael C.h.., Zhang,huanyang., Lam,angus C.c.., Zhou,xuhong, “High-strength steel frames with SMA connections in self-centring energy-dissipation bays: Insights and a multimodal nonlinear static procedure”, Smart Materials and Structures, Vol. 29, Issue 12, 2020.
 109. Zhang, Huanhuan., Gu, Wenjun., Li, Yong Jie., Tang, Mingjin, “Hygroscopic properties of sodium and potassium salts as related to saline mineral dusts and sea salt aerosols”, Journal of Environmental Sciences (China), Vol. 95, 65-72, 2020.
 110. Chen, C.., Zhang, L. M.., Shen, P., “Influence of mineral dissolution on the mechanical behaviour of a granular assembly under complex stress states”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 136, 2020.
 111. Lu,qihong., Zou,xueqi., Liu,jinting., Liang,zhiwei., Shim,hojae., Qiu,rongliang., Wang,shanquan, “Inhibitory effects of metal ions on reductive dechlorination of polychlorinated biphenyls and perchloroethene in distinct organohalide-respiring bacteria”, Environment International, Vol. 135, 2020.
 112. Yin-fu Jin., Zhen-yu Yin., Wan-huan Zhou., Xianfeng Liu, “Intelligent model selection with updating parameters during staged excavation using optimization method”, Acta Geotechnica, Vol. 15, Issue 9, 2473-2491, 2020.
 113. Hai-min Lyu., Wan-huan Zhou., Shui-long Shen., An-nan Zhou, “Inundation risk assessment of metro system using AHP and TFN-AHP in Shenzhen”, Sustainable Cities and Society, Vol. 56, 2020.
 114. Shao-heng He., Zhi Ding., Tang-dai Xia., Wan-huan Zhou., Xiao-lu Gan., Yong-zhan Chen., Fan Xia, “Long-term behaviour and degradation of calcareous sand under cyclic loading”, Engineering Geology, Vol. 276, 2020.
 115. Wang, Penglei., Shen, Tingting., Li, Xinyong., Tang, Yuanyuan., Li, Yongjie, “Magnetic Mesoporous Calcium Carbonate-Based Nanocomposites for the Removal of Toxic Pb(II) and Cd(II) Ions from Water”, ACS Applied Nano Materials, Vol. 3, Issue 2, 1272-1281, 2020.
 116. Wei-bin Chen., Tao Xu., Wan-huan Zhou, “Microanalysis of smooth Geomembrane–Sand interface using FDM–DEM coupling simulation”, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 49, Issue 1, 276-288, 2020.
 117. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Model-free data reconstruction of structural response and excitation via sequential broad learning”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 141, 2020.
 118. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Model-free data reconstruction of structural response and excitation via sequential broad learning”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 141, 2020.
 119. Gen, Masao., Zhang, Ruifeng., Li, Yongjie., Chan, Chak K., “Multiphase Photochemistry of Iron-Chloride Containing Particles as a Source of Aqueous Chlorine Radicals and Its Effect on Sulfate Production”, Environmental Science and Technology, Vol. 54, Issue 16, 9862-9871, 2020.
 120. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Multi-resolution broad learning for model updating using incomplete modal data”, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 27, Issue 8, 2020.
 121. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Multi-resolution broad learning for model updating using incomplete modal data”, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 27, Issue 8, 2020.
 122. Yam,michael Ch., Ke,ke., Jiang,binhui., Lam,angus Cc, “Net section resistance of bolted S690 steel angles subjected to tension”, Thin-Walled Structures, Vol. 151, 2020.
 123. Wang, Ting., Huang, Ru Jin., Li, Yongjie., Chen, Qi., Chen, Yang., Yang, Lu., Guo, Jie., Ni, Haiyan., Hoffmann, Thorsten., Wang, Xinming., Mai, Bixian, “One-year characterization of organic aerosol markers in urban Beijing: Seasonal variation and spatiotemporal comparison”, Science of the Total Environment, Vol. 743, 2020.
 124. Ke Huang., Ka-veng Yuen, “Online decentralized parameter estimation of structural systems using asynchronous data”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 145, 2020.
 125. Deng, Zhenzhou., Zhao, Xin., Ding, Haijie., Deng, Yushan., Cao, Xiangzhu., Yuen, Ka Veng, “Pileup Scintillation Pulses Processing using Expectation Maximization Deconvolution”, ICSPCC 2020 – IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing, Proceedings, 2020.
 126. Lin, Sen., Hao, Tianwei., Li, Xiling., Xiao, Yihang., Chen, Guanghao, “Pin-point denitrification for groundwater purification without direct chemical dosing: Demonstration of a two-chamber sulfide-driven denitrifying microbial electrochemical system”, Water Research, Vol. 182, 2020.
 127. Cai, Zhongya., Gan, Jianping., Liu, Zhiqiang., Hui, Chiwing Rex., Li, Junlu, “Progress on the formation dynamics of the layered circulation in the South China Sea”, Progress in Oceanography, Vol. 181, 2020.
 128. Ka-veng Yuen., Le Dong, “Real-time system identification using hierarchical interhealing model classes”, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 27, Issue 12, 2020.
 129. Chen, Xi., Chu, Yangxi., Chu, Yangxi., Lee, Alex K.y.., Gen, Masao., Kasthuriarachchi, Nethmi Yasara., Chan, Chak K.., Li, Yong Jie, “Relative Humidity History Affects Hygroscopicity of Mixed Particles of Glyoxal and Reduced Nitrogenous Species”, Environmental Science and Technology, Vol. 54, Issue 12, 7097-7106, 2020.
 130. Zhang, Ping, “Review of Synthesis and Evaluation of Inhibitor Nanomaterials for Oilfield Mineral Scale Control”, Frontiers in Chemistry, Vol. 8, 2020.
 131. Zhong, Haobin., Huang, Ru Jin., Duan, Jing., Lin, Chunshui., Gu, Yifang., Wang, Ying., Li, Yongjie., Zheng, Yan., Chen, Qi., Chen, Yang., Dai, Wenting., Ni, Haiyan., Chang, Yunhua., Worsnop, Douglas R.., Xu, Wei., Ovadnevaite, Jurgita., Ceburnis, Darius., O’dowd, Colin D., “Seasonal variations in the sources of organic aerosol in Xi’an, Northwest China: The importance of biomass burning and secondary formation”, Science of the Total Environment, Vol. 737, 2020.
 132. Yao,ye., Quach,wai Meng., Young,ben, “Simplified models for residual stresses and equivalent plastic strains in cold-formed steel elliptical hollow sections”, Thin-Walled Structures, Vol. 154, 2020.
 133. Lu,qihong., Yu,zehui., Wang,li., Liang,zhiwei., Li,haocong., Sun,lianpeng., Shim,hojae., Qiu,rongliang., Wang,shanquan, “Sludge pre-treatments change performance and microbiome in methanogenic sludge digesters by releasing different sludge organic matter”, Bioresource Technology, Vol. 316, 2020.
 134. Zhong,hua., Cheng,ying., Ahmad,zulfiqar., Shao,yalu., Zhang,hongwei., Lu,qihong., Shim,hojae, “Solid-phase denitrification for water remediation: processes, limitations, and new aspects”, Critical Reviews in Biotechnology, Vol. 40, Issue 8, 1113-1130, 2020.
 135. Yao, Teng., Li, Ying., Gao, Jinhui., Fung, Jimmy C.h.., Wang, Siyuan., Li, Yongjie., Chan, Chak K.., Lau, Alexis K.h., “Source apportionment of secondary organic aerosols in the Pearl River Delta region: Contribution from the oxidation of semi-volatile and intermediate volatility primary organic aerosols”, Atmospheric Environment, Vol. 222, 2020.
 136. Zhang, Shuai., Xu, Qiang., Peng, Dalei., Zhu, Zhanxiong., Li, Wenhui., Wong, Hofai., Shen, Ping, “Stability analysis of rock wedge slide subjected to groundwater dynamic evolution”, Engineering Geology, Vol. 270, 2020.
 137. Zan, Feixiang., Hao, Tianwei, “Sulfate in anaerobic co-digester accelerates methane production from food waste and waste activated sludge”, Bioresource Technology, Vol. 298, 2020.
 138. Duan, Jing., Huang, Ru Jin., Li, Yongjie., Chen, Qi., Zheng, Yan., Chen, Yang., Lin, Chunshui., Ni, Haiyan., Wang, Meng., Ovadnevaite, Jurgita., Ceburnis, Darius., Chen, Chunying., Worsnop, Douglas R.., Hoffmann, Thorsten., O’dowd, Colin., Cao, Junji, “Summertime and wintertime atmospheric processes of secondary aerosol in Beijing”, Atmospheric Chemistry and Physics, Vol. 20, Issue 6, 3793-3807, 2020.
 139. Sun, Tianlin., Wu, Cheng., Wu, Dui., Liu, Ben., Sun, Jia Yin., Mao, Xia., Yang, Honglong., Deng, Tao., Song, Lang., Li, Mei., Li, Yong Jie., Zhou, Zhen, “Time-resolved black carbon aerosol vertical distribution measurements using a 356-m meteorological tower in Shenzhen”, Theoretical and Applied Climatology, Vol. 140, Issue 3-4, 1263-1276, 2020.
 140. Liu, Ben., Wu, Cheng., Ma, Nan., Chen, Qi., Li, Yaowei., Ye, Jianhuai., Martin, Scot T.., Li, Yong Jie, “Vertical profiling of fine particulate matter and black carbon by using unmanned aerial vehicle in Macau, China”, Science of the Total Environment, Vol. 709, 2020.
 141. Huang, Ru Jin., Yang, Lu., Shen, Jincan., Yuan, Wei., Gong, Yuquan., Guo, Jie., Cao, Wenjuan., Duan, Jing., Ni, Haiyan., Zhu, Chongshu., Dai, Wenting., Li, Yongjie., Chen, Yang., Chen, Qi., Wu, Yunfei., Zhang, Renjian., Dusek, Ulrike., O’dowd, Colin., Hoffmann, Thorsten, “Water-Insoluble Organics Dominate Brown Carbon in Wintertime Urban Aerosol of China: Chemical Characteristics and Optical Properties”, Environmental Science and Technology, Vol. 54, Issue 13, 7836-7847, 2020.
 142. Kou,kun Pang., Cao,jin Long., Yang,yang., Lam,chi Chiu, “Weight function method for stress intensity factors of semi-elliptical surface cracks on functionally graded plates subjected to non-uniform stresses”, Materials, Vol. 13, Issue 14, 2020.
 143. Kou,kun Pang., Cao,jin Long., Yang,yang., Lam,chi Chiu, “Weight function method for stress intensity factors of semi-elliptical surface cracks on functionally graded plates subjected to non-uniform stresses”, Materials, Vol. 13, Issue 14, 2020.
 144. 郝腾腾., 王昌建., 颜王吉., 任伟新, “氢气泄爆作用下结构动力响应特性研究”, 爆炸与冲击, Vol. 40, Issue 6, 115-126, 2020.
 145. Lin-shuang Zhao., Wan-huan Zhou., Xueyu Geng., Ka-veng Yuen., Behzad Fatahi, “A closed-form solution for column-supported embankments with geosynthetic reinforcement”, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 47, Issue 3, 389-401, 2019.
 146. Lin-shuang Zhao., Wan-huan Zhou., Xueyu Geng., Ka-veng Yuen., Behzad Fatahi, “A closed-form solution for column-supported embankments with geosynthetic reinforcement”, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 47, Issue 3, 389-401, 2019.
 147. Yin, Ran., Shen, Ping., Lu, Zeyu, “A green approach for the reduction of graphene oxide by the ultraviolet/sulfite process”, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 550, 110-116, 2019.
 148. Hao Zhu., Bin Guo., Ke Zou., Yongfu Li., Ka-veng Yuen., Lyudmila Mihaylova., Henry Leung, “A review of point set registration: From pairwise registration to groupwise registration”, Sensors, Vol. 19, Issue 5, 2019.
 149. Tsui,to Hung., Chen,lin., Hao,tianwei., Chen,guang Hao, “A super high-rate sulfidogenic system for saline sewage treatment”, Water Research, Vol. 104, 147-155, 2019.
 150. Shi, Huabin., Si, Pengfei., Dong, Ping., Yu, Xiping, “A two-phase SPH model for massive sediment motion in free surface flows”, Advances in Water Resources, Vol. 129, 80-98, 2019.
 151. Yan,wang Ji., Katafygiotis,lambros S., “An analytical investigation into the propagation properties of uncertainty in a two-stage fast Bayesian spectral density approach for ambient modal analysis”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 118, 503-533, 2019.
 152. Wang-ji Yan., Costas Papadimitriou., Lambros S. Katafygiotis., Dimitrios Chronopoulos, “An analytical perspective on Bayesian uncertainty quantification and propagation in mode shape assembly”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 135, 2019.
 153. Qian Sun., Wang-ji Yan., Wei-xin Ren., Ling-ling Liu, “Application of transmissibility measurements to operational modal analysis of railway, highway, and pedestrian cable-stayed bridges”, Measurement, Vol. 148, 2019.
 154. Yan,wangji., Chronopoulos,dimitrios., Papadimitriou,costas., Cantero-chinchilla,sergio., Zhu,guo Shu, “Bayesian damage characterization based on probabilistic model of scattering coefficients and hybrid wave finite element model scheme”, COMPDYN Proceedings, Vol. 2, 2952-2958, 2019.
 155. Wang-ji Yan., Dimitrios Chronopoulos., Costas Papadimitriou., Sergio Cantero-chinchilla., Guo-shu Zhu, “Bayesian inference for damage identification based on analytical probabilistic model of scattering coefficient estimators and ultrafast wave scattering simulation scheme”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 468, 2019.
 156. He-qing Mu., Ka-veng Yuen, “Bayesian Learning-Based Data Analysis of Uniaxial Compressive Strength of Rock: Relevance Feature Selection and Prediction Reliability Assessment”, ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, Vol. 6, Issue 1, 2019.
 157. Yin‐fu Jin., Zhen‐yu Yin., Wan‐huan Zhou., Jian‐fu Shao, “Bayesian model selection for sand with generalization ability evaluation”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 43, Issue 14, 2305-2327, 2019.
 158. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Bayesian Nonparametric Modeling of Structural Health Indicators under Severe Typhoons and Its Application to Modeling Modal Frequency”, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 32, Issue 4, 2019.
 159. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Bayesian Nonparametric Modeling of Structural Health Indicators under Severe Typhoons and Its Application to Modeling Modal Frequency”, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 32, Issue 4, 2019.
 160. Sin-chi Kuok., Ka-veng Yuen, “Broad learning for nonparametric spatial modeling with application to seismic attenuation”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 35, Issue 3, 203-218, 2019.
 161. Cheng-hua Xu., Chuan-qi Liu., Tian-wei Hao., Wen Yang., Jian-ying Liu., Sheng-yu Liu, “Catalytic Properties of Cu-ZSM-5 in the Trichloroethylene (TCE) Combustion with Air in fixed-bed System”, Journal of Environmental Science and Engineering, Vol. 3, Issue 3, 17-23, 2019.
 162. Cai, Zhongya., Gan, Jianping, “Coupled External-Internal Dynamics of Layered Circulation in the South China Sea: A Modeling Study”, Journal of Geophysical Research: Oceans, Vol. 124, Issue 7, 5039-5053, 2019.
 163. Lao Wc., Alves De Toledo Ra., Lu Qh., Shim H, “Degradation of scrap tyre by Bacillus sp. – Kinetic aspects of major environmental parameters and identification of potential growth substrates”, International Biodeterioration and Biodegradation, Vol. 137, 95-101, 2019.
 164. Lao, Weng Chon., De Toledo, Renata Alves., Lu, Qihong., Shim, Hojae, “Degradation of scrap tyre by Bacillus sp. – Kinetic aspects of major environmental parameters and identification of potential growth substrates”, INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, Vol. 137, 95-101, 2019.
 165. X. Li., D. Lopes., K. M. Mok., A. I. Miranda., K. V. Yuen., K. I. Hoi, “Development of a road traffic emission inventory with high spatial–temporal resolution in the world’s most densely populated region—Macau”, Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 191, Issue 4, 2019.
 166. Tong Xie., Kai Meng Mok., Ka Veng Yuen., Ka In Hoi, “Development of a statistical forecasting model for PM2.5 in Macau based on clustering of backward trajectories”, E3S Web of Conferences, Vol. 122, 2019.
 167. Renata Alves De Toledo., U. Hin Chao., Tingting Shen., Qihong Lu., Xueqing Li., Hojae Shim, “Development of hybrid processes for the removal of volatile organic compounds, plasticizer, and pharmaceutically active compound using sewage sludge, waste scrap tires, and wood chips as sorbents and”, Environmental Science and Pollution Research, Vol. 26, Issue 12, 11591-11604, 2019.
 168. De Toledo, Renata Alves., Chao, U. Hin., Shen, Tingting., Lu, Qihong., Li, Xueqing., Shim, Hojae, “Development of hybrid processes for the removal of volatile organic compounds, plasticizer, and pharmaceutically active compound using sewage sludge, waste scrap tires, and wood chips as sorbents and microbial immobilization matrices”, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, Vol. 26, Issue 12, 11591-11604, 2019.
 169. Han-lin Wang., Wan-huan Zhou., Zhen-yu Yin., Xi-xi Jie, “Effect of Grain Size Distribution of Sandy Soil on Shearing Behaviors at Soil-Structure Interface”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 31, Issue 10, 2019.
 170. Wan-huan Zhou., Xue-ying Jing., Zhen-yu Yin., Xueyu Geng, “Effects of particle sphericity and initial fabric on the shearing behavior of soil–rough structural interface”, Acta Geotechnica, Vol. 14, Issue 6, 1699-1716, 2019.
 171. Gao, Liang., Zhang, Limin., Li, Xueyou., Zhou, Shengyang, “Evaluating Metropolitan Flood Coping Capabilities under Heavy Storms”, Journal of Hydrologic Engineering, Vol. 24, Issue 6, 2019.
 172. Fan, R. L.., Zhang, L. M.., Shen, P., “Evaluating volume of coseismic landslide clusters by flow direction-based partitioning”, Engineering Geology, Vol. 260, 2019.
 173. Ye Yao., Wai-meng Quach., Ben Young, “Finite element-based method for residual stresses and plastic strains in cold-formed steel hollow sections”, Engineering Structures, Vol. 188, 24-42, 2019.
 174. Hai-min Lyu., Shui-long Shen., An-nan Zhou., Wan-huan Zhou, “Flood risk assessment of metro systems in a subsiding environment using the interval FAHP-FCA approach”, Sustainable Cities and Society, Vol. 50, 2019.
 175. Guo,gang., Wu,di., Hao,tianwei., Mackey,hamish Robert., Wei,li., Wang,haiguang., Chen,guanghao, “Functional bacteria and process metabolism of the Denitrifying Sulfur conversion-associated Enhanced Biological Phosphorus Removal (DS-EBPR) system: An investigation by operating the system from deterioration to restoration”, Water Research, Vol. 95, 289-299, 2019.
 176. Zhong, Ming., Wang, Jiao., Gao, Liang., Lin, Kairong., Hong, Yang, “Fuzzy Risk Assessment of Flash Floods Using a Cloud-Based Information Diffusion Approach”, Water Resources Management, Vol. 33, Issue 7, 2537-2553, 2019.
 177. Fuming Liu., Yong-zhan Chen., Shuping Yi., Wan-huan Zhou., Linshen Xie., Hongyun Ma, “Geoenvironmental characteristics of bisphenol a contaminated soil after persulfate treatment with different activation/ enhancement methods”, PLoS ONE, Vol. 14, Issue 4, 2019.
 178. Luo, H. Y.., Shen, P.., Zhang, L. M., “How does a cluster of buildings affect landslide mobility: a case study of the Shenzhen landslide”, Landslides, Vol. 16, Issue 12, 2421-2431, 2019.
 179. Zhichao Zhou., Bo Liang., Li-ying Wang., Jin-feng Liu., Bo-zhong Mu., Hojae Shim., Ji-dong Gu, “Identify the core bacterial microbiome of hydrocarbon degradation and a shift of dominant methanogenesis pathways in oil and aqueous phases of petroleum reservoirs with different temperatures from Chi”, Biogeosciences, 2019.
 180. Yin-fu Jin., Zhen-yu Yin., Wan-huan Zhou., Suksun Horpibulsuk, “Identifying parameters of advanced soil models using an enhanced transitional Markov chain Monte Carlo method”, Acta Geotechnica, Vol. 14, Issue 6, 1925-1947, 2019.
 181. Zhou, Zhichao., Liang, Bo., Wang, Li-ying., Liu, Jin-feng., Mu, Bo-zhong., Shim, Hojae., Gu, Ji-dong, “Identifying the core bacterial microbiome of hydrocarbon degradation and a shift of dominant methanogenesis pathways in the oil and aqueous phases of petroleum reservoirs of different temperatures from China”, BIOGEOSCIENCES, Vol. 16, Issue 1, 4229-4241, 2019.
 182. Pak Chuen Chan., Qihong Lu., Renata Alves De Toledo., Ji-dong Gu., Hojae Shim, “Improved anaerobic co-digestion of foodwaste and domesticwastewater by copper supplementation – Microbial community change and enhanced effluent quality”, Science of the Total Environment, Vol. 670, Issue 2019, 337-344, 2019.
 183. Qihong Lu., Lan Qiu., Ling Yu., Shangwei Zhang., Renata Alves De Toledo., Hojae Shim., Shanquan Wang, “Microbial transformation of chiral organohalides: Distribution, microorganisms and mechanisms”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 368, Issue 2019, 849-861, 2019.
 184. Yong-zhan Chen., Wan-huan Zhou., Fuming Liu., Shuping Yi., Xueyu Geng, “Microstructure and morphological characterization of lead-contaminated clay with nanoscale zero-valent iron (nZVI) treatment”, Engineering Geology, Vol. 256, 84-92, 2019.
 185. Wei-bin Chen., Wan-huan Zhou., Xue-ying Jing, “Modeling Geogrid Pullout Behavior in Sand Using Discrete-Element Method and Effect of Tensile Stiffness”, International Journal of Geomechanics, Vol. 19, Issue 5, 2019.
 186. Li, Jing., Du, Yinming., Bao, Teng., Dong, Jie., Lin, Meng., Shim, Hojae., Yang, Shang-tian, “n-Butanol production from lignocellulosic biomass hydrolysates without detoxification by Clostridium tyrobutyricum Delta ack-adhE2 in a fibrous-bed bioreactor”, BIORESOURCE TECHNOLOGY, Vol. 289, 2019.
 187. Feng, Shi Jin., Gao, Hong Yu., Gao, L.., Zhang, L. M.., Chen, Hong Xin, “Numerical modeling of interactions between a flow slide and buildings considering the destruction process”, Landslides, Vol. 16, Issue 10, 1903-1919, 2019.
 188. Hua‐xiang Zhu., Wan‐huan Zhou., Xue‐ying Jing., Zhen‐yu Yin, “Observations on fabric evolution to a common micromechanical state at the soil-structure interface”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 43, Issue 15, 2449-2470, 2019.
 189. Ke Huang., Ka-veng Yuen, “Online dual-rate decentralized structural identification for wireless sensor networks”, Structural Control and Health Monitoring, Vol. 26, Issue 11, 2019.
 190. Qin,chao., Yan,wang Ji., Sun,qian., Ren,wei Xin, “Operational modal analysis of bridge engineering based on bayesian spectral density approach using a variable separation technique 基于贝叶斯功率谱变量分离方法的实桥模态参数识别”, Gongcheng Lixue/Engineering Mechanics, Vol. 36, Issue 10, 212-222, 2019.
 191. Zhou, S. Y.., Gao, L.., Zhang, L. M., “Predicting debris-flow clusters under extreme rainstorms: a case study on Hong Kong Island”, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol. 78, Issue 8, 5775-5794, 2019.
 192. Zhou, S. Y.., Zhang, L. M.., Shen, P., “Predicting Multiple Hazards under Extreme Rainstorms”, Geotechnical Special Publication, Vol. 2019-March, Issue GSP 313, 193-199, 2019.
 193. Tao Xu., Adam Bezuijen., Wan-huan Zhou, “Pressure Infiltration Characteristics of Foam for EPB Shield Tunnelling”, Lecture Notes in Civil Engineering: GEOTECHNICS FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, Vol. 62, 235-239, 2019.
 194. Zhao,meng Yun., Yan,wang Ji., Ren,wei Xin., Beer,michael, “Probabilistic modelling for frequency response functions and transmissibility functions with complex ratio statistics”, Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019, 2714-2718, 2019.
 195. Lin-shuang Zhao., Wan-huan Zhou., Li-jun Su., Ankit Garg., Ka-veng Yuen, “Selection of Physical and Chemical Properties of Natural Fibers for Predicting Soil Reinforcement”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 31, Issue 10, 2019.
 196. Lin-shuang Zhao., Wan-huan Zhou., Li-jun Su., Ankit Garg., Ka-veng Yuen, “Selection of Physical and Chemical Properties of Natural Fibers for Predicting Soil Reinforcement”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 31, Issue 10, 2019.
 197. Ka-veng Yuen., Sin-chi Kuok., Le Dong, “Self-calibrating Bayesian real-time system identification”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 34, Issue 9, 806-821, 2019.
 198. Feng, Jiawei., Gao, Liang., Zhang, Lulu., Feng, Shijin, “Stability of railway embankment of China under extreme storms”, Environmental Geotechnics, Vol. 6, Issue 5, 269-283, 2019.
 199. Yan,wang Ji., Yang,long., Yang,xia., Ren,wei Xin, “Statistical modeling for fast Fourier transform coefficients of operational vibration measurements with non-Gaussianity using complex-valued t distribution”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 132, 293-314, 2019.
 200. Yan,wang Ji., Chronopoulos,dimitrios, “Structural anomaly detection based on probabilistic metric distance of transmissibility functions”, 8th IOMAC – International Operational Modal Analysis Conference, Proceedings, 223-227, 2019.
 201. Xingqian Xu., Lijun Su., Junzhe Liu., Wanhuan Zhou., Aimin Gong., Xin Qu, “The relationship between crust-lithosphere structures and seismicity on the southeastern edge of the Tibetan Plateau”, Tectonophysics, Vol. 776, 2019.
 202. Yan,wang Ji., Zhao,meng Yun., Sun,qian., Ren,wei Xin, “Transmissibility-based system identification for structural health Monitoring: Fundamentals, approaches, and applications”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 117, 453-482, 2019.
 203. Yan, Wang Ji., Ren, Wei Xin, “Two notes on “Circularly-symmetric complex normal ratio distribution for scalar transmissibility functions. Part I: Fundamentals” [Mech. Syst. Signal Process. 80 (2016) 58–77]”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 133, 2019.
 204. Wu,shengshen., Lok,thomas., Zhou,annan, “Undrained behavior of Macau Marine clay with various strain rates and different stress histories”, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 8, 816-826, 2019.
 205. 孙倩., 颜王吉., 任伟新, “基于响应功率谱传递比的桥梁结构工作模态参数识别方法”, 中国公路学报, Vol. 32, Issue 11, 83-90, 2019.
Show Full List